سازمان های وابسته

 
جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با واحد پورتال مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تماس حاصل نمایید.
 
تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541
 
 
سازمان ها: تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان امور اراضی کشور،سازما نمراتع جنگلها و آبخیزداری کشور ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان حفظ نباتات ، سازمان شیلات ایران ،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،سازمان چای کشور ،سازمان امور عشایر ایران
 
 

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

کاظم خاوازی


معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

k.khavazi@areeo.ac.ir

غلامحسین طهماسبی

قائم مقام ریاست سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

h.tahmasbi@areeo.ir

اسکندر زند

مشاور عالی وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

eszand@areeo.ac.ir

نادر قلی ابراهیمی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.ebrahimi@areeo.ac.ir

حمید رحیمیان مشهدی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.rahimian@areeo.ac.ir

عباسعلی مطلبی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.motalebi@areeo.ac.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

s.kalafi@areeo.ac.ir

رسول زارع

معاون پژوهش و فناوری

22419707

22419706

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

r.zare@areeo.ac.ir

حجت الاسلام

حسین سعیدیان

نماینده ولی فقیه

22413924

22413924

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.saeidian@areeo.ac.ir

علی اکبر مؤیدی

معاون آموزش و ترویج و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66430444

66430449

خیابان آزادی-بین نواب و رودکی- سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، طبقه 13 ، معاونت ترویج

moayedeiali@yahoo.com

جهانفر دانشیان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22413929

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-ط دوم

d_hamahangi@areeo.ac.ir

مجید ولدان

مدیرکل دفتر امور فناوری

22414269

22414339

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.valadan@areeo.ac.ir

غلامرضا گل محمدی

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22401600

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghgolmohammadi@gmail..com

مرجانه صادقیان

مدیرکل امور مالی

22400079

22401163

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی

m.sadeghian@yahoo.com

محمود بهمنی

مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22402300

22400077

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

mahmoudbahmani@ymail.com

ژاله فدایی

رئیس گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

zh.fadaei@areeo.ac.ir

کامبیز بازرگان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

22413806

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

Bazargan_k@yahoo.com

مصطفی آقایی

مشاور رئیس سازمان ومدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areeo.ir

سید باقر محمودی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22400832

22400948

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bagher_m@yahoo.com

فرجام ناظری

مدیر دفترامور حقوقی

22402837

22413802

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farjamnazery@yahoo.com

تقی عمادی

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

t.emadi@areeo.ac.ir

تورج ولی نسب

مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

T_vailinassb@yahoo.com

علی علیزاده علی آبادی

مشاور رئیس سازمان وسرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان

22413810

 

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.alizadehabadi@areeo.ac.ir

بهمن

امیری لاریجانی

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

66430441

66430445

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

b.amirilarijani@areeo.ac.ir

علیرضا سید اسحاقی

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی و رئیس حوزه معاونت ترویج

66430465

66430464

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

Seyed.alireza2@gmail.com

فروغ السادات بنی هاشم

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری

66430463

66596333

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

f.banihashem@areeo.ac.ir

حسین فرازمند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

22413926

22401086

2240067

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farazmand@areeo.ac.ir

دکتر حسین نجفی

مدیر کل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی

22400333

22414410

22414411

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

مصطفی شریف روحانی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

22402300

22400087

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.sharifrohani@areeo.ac.ir

سید کریم موسوی

قائم مقام معاون آموزش و ترویج کشاورزی 

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.mousavi@areeo.ac.ir

 مریم طهماسبی مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران 66124262 66940754 تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 10 maryamtahmasbi1359@yahoo.com

علی خبیری

مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

66430462

66430449

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

a.khabiri@areeo.ac.ir

 
  

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره دفتر

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

حسین شیرزاد

رییس سازمان

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

احمد احمدی شریف

مشاور و سرپرست دفتر حوزه مدیر عامل

88906070

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

محمد تقی رجایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88900442

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

علی برابری

معاون فنی و بازرگانی

88901389

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_business@corc.ir

عبدالرضا مسلمی

معاون توسعه تعاونی ها ، تشکل ها و نظام های بهره برداری

88383068

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

بهرام صحبتی

مدیر اداره کل منابع انسانی ، نوسازی و پشتیبانی

88901014

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

علی آقا جانی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

88902307

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

شاهین رستم پور

دفتر برنامه ریزی ، منابع اعتباری و فن آوری اطلاعات

88900416

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

مرتضی معتمد

مدیر دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی

88901011

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

محرمعلی جبرئیلی

مدیر دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها

88803082

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

محسن مأموریان

مدیر دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری

88901010

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

سید عباس سیدی

مدیر دفتر حسابرسی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی

88893985

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

نادر علیزاده

مدیر دفتر نظام های بهره برداری ، تعاونی های تولید و شرکت های سهامی زراعی

88383065

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

احمد بالان

مدیر دفترتوسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها

88900336

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

حسین عسگری

مدیر دفترساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد

88383068

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

علی خسروی

مدیر دفترمطالعه ، پایش و توسعه بازارهای داخلی

88383095

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

رضا رسولیان

مدیر حراست

88803540

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

تقی رجبی

مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل

88939604

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

امیر رضا انصاری منش

مشاور مدیرعامل

88901010

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

حجت الاسلام و المسلمین رحمت عابدی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

88900471

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

احمدابن علیپور

مدیردفتر حقوقی

88900610

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

حسین اعتراف

معاون بازرسی و عملکرد

88939604

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

حبیبه اصغری

معاون روابط عمومی وامور بین الملل

88901385

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

news@corc.ir 

 

سازمان امور اراضی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مهندس علیرضا اورنگی

رییس سازمان امور اراضی کشور

43673902

8813188

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

پرویز محمدی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

43673903

88841729

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

p.mohammadi@laoi

حسین امیرحیدری

معاون توسعه و ساماندهیاراضی

43673972

88833614

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

h.amirheydari@laoi.ir

فرید صیدی‌نژاد

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی
کشاورزی

43673812

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

f.seidinejad@laoi.ir

سیدنصرالله محقق بهشتی

مشاور ومدیر کل دفتر ریاست و امور
استانها

43673912

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

علی صابری

رئیس حوزه نماینده حاکم شرع و ولی امر

43673731

88833615

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

a.saberi@laoi.ir

سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

خلیل آقایی

معاون وزیر و رییس سازمان

22446501

22488477

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


ناصر مقدسی

قائم مقام رئیس سازمان و رییس شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری

22446505

22488474

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

nasermoghaddasi@yahoo.com

مسعود منصور

معاون حفاظت و امور اراضی

22446504

22488471

22488556

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


پرویز گرشاسبی

معاون آبخیزداری،امور مراتع و بیابان

22446514

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

p.garshasbi@frw.org.ir

مصطفی کیاکجوری

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

22446560

2244446510

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


حاج اقا طباطبایی نژاد

نمایندگی ولی فقیه

22457959

22488495

22488495

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علی جمشیدی ها 

مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد

22446501-2

22488477

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


نوراله کوچ پی ده

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

22446522

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علی اکبر مودبی

مدیرکل امور مالی

22488478

22488528

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


کوروش قنبری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها

22446532

22446531

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


اکرم توفیقی

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی

22488491

22446564

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

a.tofighi@frw.org.ir

منوچهر سرداری

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

22488539

22488542

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


بهمن افراسیابی

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت

22488480

22488513

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


محمدعلی فتاحی اردکانی

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری

22446512

22488550

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


ابوالفضل یاوری

مدیرکل دفتر امور مراتع

22488555

22488468

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

yavari@gmail.com

info@frw.org.ir

عباس کارگر

مدیرکل دفتر امور بیابان

22488541

22488565

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


فریبرز غیبی

سرپرست مرکز جنگلهای خارج از شمال

22488475

22446530

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


عباسعلی نوبخت

معاونت امور جنگل

22488546

22488546

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


رضا بیانی

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات

22446600

22446515

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علیرضا هدایتی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

22488532

22446507

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

Ar.hedayati@frw.org.ir

عیسی عباسی

مدیرکل دفتر امور حقوقی

22488479

23563212

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


وحید جعفری

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی

22488600

22488600

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


عباس سمیعی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

22446508

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

m.naghilu@frw.org.ir

محمد عقیقی

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک

22488533

22488568

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


سرهنگ سبزعلی

فرمانده یگان حفاظت

22488567

32318505

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


 علی جمشیدی ها
 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری
 22488573 22488485 اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع ali_jamshidiha@frw.ir

سازمان دامپزشکی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

علیرضا رفیعی پور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

88957007

88953400

88962392

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivohead@ivo.ir

حمزه کلانتری

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه

88957242

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

h.kalantari@ivo.ir

محمدباقر مقدس

مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

88957007

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.b.moghadas@ivo.ir

احمدعلی

حبیب کاظمی

مشاور امور اقتصادی ریاست سازمان

88962304

88998503

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.habibkazemi@ivo.ir

ناصر رسولی

معاون مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی ، روابط عمومی و بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی


حسین مهدوی شهری

مدیر پدافند غیر عامل

88958962

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hn.mahdavi@ivo.ir

علی صفر ماکنعلی

معاون بهداشتی و پیشگیری

88957315

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

makanali@ivo.ir

داریوش جهان پیما

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

88806407

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

d.jahanpeyma@ivo.ir

علیرضا اکبرشاهی

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

88956142

88976994

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a_akbarshahi@ivo.ir

امراله قاجاری

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

88962303

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

amrellah.ghajari@ivo.ir

عباس عباسی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

88962380

88962380

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.abbasi@ivo.ir

مسعود محمدیان

مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

88957193

88987391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hassan.vishteh@ivo.ir

قاسم رضاییان زاده

معاون تشخیص و مدیریت درمان

88956923

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ghasem.rezaeianzadeh@ivo.ir

محسن مهدوی نژاد

مدیر کل دفترامور دارو و درمان

88965391

88965391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohsen.mahdavinezhad@ivo.ir

محمد مومنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88957370

88957370

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.momeni@ivo.ir

محمد حبیبی

رییس مرکز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

44796892

44796993

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohammad.habibi@ivo.ir

جعفر دورودی

مدیر کل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا ، دارو و فرآورده های بیولوژیک

88957324

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

jafar.dorodi@ivo.ir

محمد غلامی

مدیر کل امور مالی و ذی حسابی

88958905

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

fainancial@ivo.ir

علی اکبر رضایی نژاد

مدیرکل امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

88953399

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ali.a.rezaeinejad@ivo.ir

آرش آذرنوش

مدیر کل دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادی

88957215

88971216

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

lvoplan@ivo.ir

حجت اله دنیایی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

88957214

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی


بهمن عابدی کیاسری 

مدیرکل سازمان تخصصی روابط عمومی و امور بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivoinfo@ivo.ir

فاطمه زارعان رییس گروه روابط عمومی 88962384 88962384 خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی ivoinfo@ivo.ir

سازمان حفظ نباتات 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمدرضا درگاهی

رییس سازمان حفظ نباتات

22402712

22403197

خ اوین ، خ تابناک

director@ppo.ir

حجه الاسلام رجب بیت اللهی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

23091153

22401012

خ اوین ، خ تابناک

beytollahi@ppo.ir

سید محمد رضا میر

مدیرروابط عمومی

23091253

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mir@ppo.ir

پویا نجفی

مدیریت حراست

23091138

22401012

خ اوین ، خ تابناک


عمادالدین شعاعی 

مدیرکل دفتر حقوقی ارزیابی و عملکرد

23091154

22401012

خ اوین ، خ تابناک

shoaei@ppo.ir

رضا مروتی

معاون توسعه مدیریت و منابع

8-23091507

22401012

خ اوین ، خ تابناک

morovati@ppo.ir

علیمراد سرافرازی

معاون کنترل و مبارزه با آفات

23091505

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sarafrazi@ppo.ir

مهدی قائمیان

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی

23091503

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ghaemian@ppo.ir

محمدصادق همایونی

مدیر حوزه ریاست و مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات

23091238

22401012

خ اوین ، خ تابناک

homayuoni@ppo.ir

امیر بابک صاحب نظر

مدیردفتر برنامه و بودجه

23091555

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sahebnazar@ppo.ir

مسعود محمودیان

مدیر امور مالی و ذی حسابی

23091509

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mahmoudian@ppo.ir

محمدحسین عطایی

مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی

23091201

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ataee@ppo.ir

اکبر آهنگران 

مدیرکل دفتر پیش آگاهی

23091245

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ahangaran@ppo.ir

سعید معین

مدیر دفتر مبارزه با آفات عمومی

23091400

22401012

خ اوین ، خ تابناک

moein@ppo.ir

سعیده نوربخش

مدیرکل دفتر آفت کش ها

23091301

22401012

خ اوین ، خ تابناک

noorbakhsh@ppo.ir

مریم جلیلی مقدم

مدیرکل دفتر قرنطینه

23091118

22401012

خ اوین ، خ تابناک

jalili moghadam@ppo.ir


مدیرکل دفتر تهیه تدوین مقررات

23091139

22401012

خ اوین ، خ تابناک

@ppo.ir

احمد چراغیان­

مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر

23091114

22401012

خ اوین ، خ تابناک

cheraghian@ppo.ir

سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

نبی الهخون میرزایی

رییس سازمان شیلات

4-66941363

2502

66940693

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

hsalehi@mail.fisheries.ir

محمدرضا وحیدی نژاد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

2517-2518

66941676

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

vahidinejad@mail.fisheries.ir

عباس امینی

مدیرکل دفتر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین الملل

2522

66944444

66941673

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abbasamini@mail.fisheries.ir

آرش حاجی بابایی

مدیر حراست

2134

66942579

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

noori@mail.fisheries.ir

مجید کوق

مشاور و مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

2524-2528

66941371

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

koogh@mail.fisheries.ir

آرش حاج بابایی

سرپرستدفتر حقوقی

2451

66943725

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران


عیسی گلشاهی

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت ،فراوری و توسعه بازار آبزیان

2455

66941372

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

golshahi@mail.fisheries.ir

حسینعلی عبدالحی

معاون توسعه آبزی پروری

66943860

2345

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abdolhay@mail.fisheries.ir

مهدی شکوری

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین

2350

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

afrasiabi@mail.fisheries.ir

وحید معدنی

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور

2343

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mokarami@mail.fisheries.ir

ناصر کرمی راد

مدیر کل دفتر بازسازی ذخائر آبزیان

2314

66941672

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

karamirad@mail.fisheries.ir

وحید مدنی

مدیر فنی و امور آبزی پروران

2313

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

madani@mail.fisheries.ir

علی اصغر مجاهدی

معاون صید و بنادر ماهی گیری

2256

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mojahedi@mail.fisheries.ir

مختار آخوندی

مدیرکل دفتر مدیریت امورصید و صیادی

2254

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

akhondi@mail.fisheries.ir

رضا شاهی فر

مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی و منابع دریایی

2272

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shahifar@mail.fisheries.ir

سیدمصطفی بهشتیان

مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری

2288

66944488

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

beheshtian@mail.fisheries.ir

حمزه رستم پور

معاون توسعه مدیریت و منابع(معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع)

2491

66943880

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

rostampour@mail.fisheries.ir

رجبعلی قربانزاده

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

2419-2422

66943863

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

ghorbanzadeh@mail.fisheries.ir

حمید آذره گر

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

2047-2048

66941367

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

azarehgar@mail.fisheries.ir

شاپو رکاکولکی

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری

2417

66941360

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

kakoulaki@mail.fisheries.ir

شنطیا یزدانی

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

2152

66942582

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shantiayazdani@mail.fisheries.ir

اکبر شاولی پور

فرمانده یگان حفاظت منابه آبزی

2101-2102

66943940

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shavalipour@mail.fisheries.ir

سازمان چای کشور

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

حبیب جهان ساز

رییس سازمان چای کشور

42337008-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور

Teaorganization.ir@gmail.com

گودرز دادپور دیلمانی

معاونت بازرگانی و بازاریابی

42338064-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور


خیرالله امیری

معاونت بهبود تولید چای

42334307-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشورمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور


سازمان امو عشایر ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

کرمعلی قندالی

رئیس سازمان امور عشایر ایران

66412360

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

حجت الاسلام حسین کاشی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

66413360

66412751

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

شاهپور علایی مقدم

معاون توسعه و امورزیربنایی

66973788

66412932

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

نقی ترابی

معاون توسعه مدیریت و منابع

66412519

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

بهرام میراخورلی

مدیرحوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

66973790

66412751

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

سیاوش احمدی میرقائد

مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر

66463734

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

سعید پازوکی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

66408515

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

بابا داوردان

مدیرکل دفتر عمران و امورزیربنایی

66412932

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

داریوش نعمت الهی

مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید

66412932

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

احمد رحیمی

مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری

66413373

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

محمد ایرانپور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

66412519

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

مهدی میزبان

مدیرکل دفتر مطالعات جامع

88897956

88897949

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

سیروس نصیری

مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی

66404800

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

فرانک یوسفی نیا

مدیر امورمالی و ذیحسابی

66412423

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

علیرضا رحیمی

رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل

66973789

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/15
تعداد بازدید:
29583
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal